Υπόθεση άληκτων ομολόγων

Το Εφετείο Λαμίας μας δικαίωσε και στον δεύτερο βαθμό σε υπόθεση άληκτων ομολόγων απορρίπτοντας την έφεση της αντιδίκου Τράπεζας.