Νέα Απόφαση για άληκτα ομόλογα !

Με την υπ’ αρ. 15936/2017, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δικαιώνει πελάτες μας, υποχρεώνει την εναγόμενη Τράπεζα σε καταβολή αποζημίωσης για ολόκληρο το κεφάλαιο που έχασαν, και επιπλέον επιδικάζει χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη.