Απορρίπτεται έφεση τράπεζας κατά πελάτη μας

Με την άρτι δημοσιευθείσα 227/2019 του Εφετείου Λάρισας, απορρίπτεται έφεση τράπεζας κατά πελάτη μας και επιβεβαιώνεται η πάγια νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων σχετικά με την ευθύνη των τραπεζών κατά την διάθεση των άληκτων ομολόγων (perpetual bonds). Ήδη δε εξεδόθη και απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία απορρίπτεται αναίρεση τραπέζης για ανάλογη υπόθεση έτερου πελάτη μας, της οποίας αναμένουμε την καθαρογραφή.