Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου του ΙΚΑ

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ακύρωσε πράξη επιβολής προστίμου του ΙΚΑ (το γνωστό δεκαχίλιαρο) κατά πελάτη μας για απασχόληση μη αναγραφομένου στον πίνακα προσωπικού εργαζομένου στην επιχείρησή του, δεχόμενο ότι :

Α) Τα ελεγκτικά όργανα έχουν το βάρος απόδειξης του ότι το πρόσωπο που βρέθηκε στην επιχείρηση όντως απασχολείται εκεί με υπό συνθήκες από τις οποίες μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
Β) Η απλή παρουσία στον χώρο εργασίας δεν αποτελεί επαρκή απόδειξη του ανωτέρω και
Γ) η υπογραφή του δελτίου ελέγχου δεν αποτελεί συνομολόγηση της ύπαρξης σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Στην κρίση του αυτή το Δικαστήριο συναξιολόγησε το μέγεθος της επιχείρησης και έλαβε υπόψη ένορκες βεβαιώσεις και πραγματικά περιστατικά, αγόμενο σε μία ουσιαστική και εμπεριστατωμένη κρίση χωρίς να περιοριστεί σε επιφανειακό έλεγχο τυπικής νομιμότητας.